Ulice na slovo s, Banja Koviljača

Save Kovačevića
Slobodana Penezića
Stevana Sinđelića
Stojana Čupića